Imenik javnih zavodov

OSNOVNA ŠOLA ARTIČEAriče 39
8253 ARTIČE
Ravnateljica:
Vesna Bogovič

tel.: 07 452 10 60
fax.: 07 452 10 61
e-mail: o-artice.nm@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.osartice.si

OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKOBizeljska cesta 78
8259 BIZELJSKO
Ravnateljica:
Metka Kržan

tel.: 07 452 03 30
fax.: 07 452 03 35
e-mail: os-bizeljsko@guest.arnes.si
spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskkbiz2/

OSNOVNA ŠOLA BREŽICELevstikova 18
8250 Brežice
Ravnateljica:
mag. Marija Lubšina Novak

tel.: 07 466 02 00
fax.: 07 466 02 04
e-mail: o-brezice.nm@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.osbrezice.si/

OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKICerklje ob Krki 3
8263 Cerklje ob Krki
Ravnateljica:
Andreja Urbanč

tel.: 07 496 96 00
fax.: 07 496 96 13
e-mail: tajnistvo@o-cobkrki.kk.mss.edus.si
spletna stran: http://sola.cerkljeobkrki.si

OSNOVNA ŠOLA DOBOVAKapelska cesta 25
8257 DOBOVA
Ravnateljica:
Ivana Baškovič

tel.: 07 452 22 03
fax.: 07 452 22 07
e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.osdobova.si/joomla/

OSNOVNA ŠOLA GLOBOKOGloboko 9
8254 Globoko
Ravnateljica:
Rozika Vodopivec

tel.: 07 452 19 30
fax.: 07 452 19 40
e-mail: os.globoko@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.os-globoko.si

OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECEPišece 34
8255 Pišece
Ravnateljica:

Nuška Ogorevc

tel.: 07 452 00 70
fax.: 07 452 00 71
e-mail: o-pisece.nm@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.ospisece.si/

OSNOVA ŠOLA VELIKA DOLINAVelika Dolina 30
8261 Jesenice na Dolenjskem
Ravnateljica:
Mojca Bregar Goričar

tel.: 07 495 71 12
fax.: 07 495 71 83
e-mail: os.velika.dolina@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.osvelikadolina.si/

GLASBENA ŠOLA BREŽICECesta prvi borcev 5
8250 Brežice
Ravnatelj: Daniel Ivša

tel.: 07 499 10 50
fax.: 07 499 10 52
e-mail: info@gsbrezice.si
spletna stran: http://www.gsbrezice.si/

VRTEC MAVRICA BREŽICEŠolska ulica 5
8250 Brežice
Ravnateljica:
Silvija Komočar

tel.: 07 496 67 00
fax.: 07 496 67 01
e-mail: vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.v-mavrica.si/

ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICEČernelčeva 10 8250 BrežiceDirektorica: Simona Zupančič

tel.: 08 20 55 858
fax.: 07 49 78 497
e-mail:tajnistvo@zsport-brezice.si spletna stran: www.zsport-brezice.si

ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINOBREŽICEGubčeva 10a
8250 Brežice
Direktorica:
mag. Mateja Gerjevič

tel.: 05 90 83 790
fax.: 05 90 83 791
e-mail: mc-brezice@siol.net
spletna stran:http://www.mc-brezice.si/

KNJIŽNICA BREŽICETrg izgnancev 12b
8250 Brežice
Direktorica:
mag. Tea Bemkoč

tel.: 07 496 26 49, 07 496 26 45
GSM: 041 762 990
fax.: 07 496 25 39
e-mail: info@knjiznica-brezice.si
spletna stran: http://www.knjiznica-brezice.si/

POSAVSKI MUZEJ BREŽICECesta prvi borcev 1
8250 Brežice
Direktorica: Alenka Černelič Krošelj

tel.: 07 466 05 11
fax.: 07 466 05 16
e-mail: uprava@pmb.si
spletna stran: http://www.posavski-muzej.si/

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICEČernelčeva 8
8250 Brežice
Direktor: Miroslav Laktić

tel.: 07 499 14 00
fax.: 07 499 14 50
e-mail: info@zd-brezice.si
spletna stran: http://www.zd-brezice.si/

LEKARNA BREŽICEČernelčeva 8
8250 Brežice
Direktorica:
Božena Omrzel

tel.: 07 499 47 35
fax.: 07 499 47 37
e-mail: lekarna.brezice@siol.net
spletna stran: http://www.lekarna-brezice.si/

JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD LETALSKI CENTER CERKLJE OB KRKICesta prvih borcev 18
8250 Brežice
V.D. direktorja:
Janko Strašek

Tel.:

e-mail: jgz.ljce@gmail.com

 

natisni