Imenik javnih zavodov

Javni zavod Naslov Odgovorna oseba Kontakt
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE Ariče 39
8253 ARTIČE
Ravnateljica:
Vesna Bogovič

tel.: 07 452 10 60
fax.: 07 452 10 61
e-mail:
spletna stran: http://www.osartice.si

OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO Bizeljska cesta 78
8259 BIZELJSKO
Ravnateljica:
Metka Kržan

tel.: 07 452 03 30
fax.: 07 452 03 35
e-mail:
spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskkbiz2/

OSNOVNA ŠOLA BREŽICE Levstikova 18
8250 Brežice
Ravnateljica:
mag. Marija Lubšina Novak

tel.: 07 466 02 00
fax.: 07 466 02 04
e-mail:
spletna stran: http://www.osbrezice.si/

OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI Cerklje ob Krki 3
8263 Cerklje ob Krki
Ravnateljica:
Dr. Stanka Preskar

tel.: 07 496 96 00
fax.: 07 496 96 13
e-mail:
spletna stran: http://sola.cerkljeobkrki.si

OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA Kapelska cesta 25
8257 DOBOVA
Ravnateljica:
Ivana Baškovič

tel.: 07 452 22 03
fax.: 07 452 22 07
e-mail:
spletna stran: http://www.osdobova.si/joomla/

OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO Globoko 9
8254 Globoko
Ravnateljica:
Rozika Vodopivec

tel.: 07 452 19 30
fax.: 07 452 19 40
e-mail:
spletna stran: http://www.os-globoko.si

OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE Pišece 34
8255 Pišece
Ravnateljica:

Nuška Ogorevc

tel.: 07 452 00 70
fax.: 07 452 00 71
e-mail:
spletna stran: http://www.ospisece.si/

OSNOVA ŠOLA VELIKA DOLINA Velika Dolina 30
8261 Jesenice na Dolenjskem
Ravnateljica:
Mojca Bregar Goričar

tel.: 07 495 71 12
fax.: 07 495 71 83
e-mail:
spletna stran: http://www.osvelikadolina.si/

GLASBENA ŠOLA BREŽICE Cesta prvi borcev 5
8250 Brežice
Ravnatelj: Daniel Ivša

tel.: 07 499 10 50
fax.: 07 499 10 52
e-mail:
spletna stran: http://www.gsbrezice.si/

VRTEC MAVRICA BREŽICE Šolska ulica 5
8250 Brežice
Ravnateljica:
Silvija Komočar

tel.: 07 496 67 00
fax.: 07 496 67 01
e-mail:
spletna stran: http://www.v-mavrica.si/

ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE Černelčeva 10 8250 Brežice Direktorica: Simona Zupančič

tel.: 08 20 55 858
fax.: 07 49 78 497
e-mail: spletna stran: www.zsport-brezice.si

ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINOBREŽICE Gubčeva 10a
8250 Brežice
Direktorica:
mag. Mateja Gerjevič

tel.: 05 90 83 790
fax.: 05 90 83 791
e-mail:
spletna stran:http://www.zptm.si

KNJIŽNICA BREŽICE Trg izgnancev 12b
8250 Brežice
Direktorica:
mag. Tea Bemkoč

tel.: 07 496 26 49, 07 496 26 45
GSM: 041 762 990
fax.: 07 496 25 39
e-mail:
spletna stran: http://www.knjiznica-brezice.si/

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE Cesta prvi borcev 1
8250 Brežice
Direktorica: Alenka Černelič Krošelj

tel.: 07 466 05 11
fax.: 07 466 05 16
e-mail:
spletna stran: http://www.posavski-muzej.si/

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE Černelčeva 8
8250 Brežice
Direktor: Miroslav Laktić

tel.: 07 499 14 00
fax.: 07 499 14 50
e-mail:
spletna stran: http://www.zd-brezice.si/

LEKARNA BREŽICE Černelčeva 8
8250 Brežice
Direktorica:
Božena Omrzel

tel.: 07 499 47 35
fax.: 07 499 47 37
e-mail:
spletna stran: http://www.lekarna-brezice.si/

JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD LETALSKI CENTER CERKLJE OB KRKI Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
V.D. direktorja:
Jure Tomše

Tel.:

e-mail:

spletna stran: http://www.letalski-center.si