Lokalne volitve 2010

banner2

 

 

 

 

URADNI REZULTATI VOLITEV

 

 

 

LOKALNE VOLITVE 2010    

 • OBRAZCI ZA: 

- GLASOVANJE NA DOMU

- GLASOVANJE PO POŠTI

- GLASOVANJE NA VOLIŠČU, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM

 

 • RAZPIS VOLITEV

         -    Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov

         -    Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice  

 

 • ZAKONODAJA 

-        Zakon o lokalnih volitvah

-       Zakon o lokalni samoupravi

-       Zakon o evidenci volilne pravice

-       Zakon o volilni in referendumski kampanji

-       Zakon o volitvah v Državni zbor  

-       Pravilnik o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo

 

 • OBČINSKI PREDPISI

 -       Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Brežice

-       Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

-       Sklep o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov

-        Slikovna priloga k sklepu o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov

-       Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2010  

 

 • ROKOVNIK

-       Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 10.10.2010   

 

 • UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPISOV PODPORE VOLIVCEV

-      Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore volivcev za predlaganje kandidata za župana oz. za člana občinskega sveta v posamezni volilni enoti 

 

 • OBVESTILO O ŽREBANJU VRSTNEGA REDA KANDIDATOV ZA ŽUPANA IN LIST KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA TER ČLANE SVETOV KS

-   Obvestilo

 

 • VOLIŠČA

-      Sklep o določitvi volišč in območij ter sedežev volišč za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov KS v občini Brežice, ki bodo 10. oktobra 2010

 

 • OBRAZCI

 A)       ZA VOLITVE ŽUPANA

-            LV – 1 Podpora kandidaturi za župana (predlagatelj: skupina volivcev)

-            Navodilo    

-           LV - 4 Kandidatura za župana

-           LV - 5 Soglasje kandidata za župana

 -          Obrazec - Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

B)       ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

-            LV – 2 Podpora kandidatu za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta (predlagatelj: skupina volivcev)

-            Navodilo  

-         LV - 7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

-          LV - 8 Soglasje kandidata za občinskega svetnika

-          Obrazec - sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

C)      ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KS 

 -    Obrazec: Predlagatelji  

-     Obrazec: Kandidati 

-     Obrazec LV - 15    

 

D)      ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV

-          Obrazec: Predlog za člana volilnega odbora

-          Obrazec: Izjava kandidata za člana volilnega odbora

-          Pojasnilo    

 

 • (NE)ZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ PO ZIntPK, ZLS, ZJU

 -     (Ne)združljivost funkcij po ZIntPK, ZLS, ZJU

 

 • OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

-       Člani Občinske volilne komisije

 

 

Stran se dnevno dopolnjuje!  

 

natisni