Kabinet župana

ŽUPAN
 

Ivan MOLAN (poklicno opravljanje funkcije)


PODŽUPANJI

Vladka KEŽMAN  (nepoklicno opravljanje funkcije)

Katja ČANŽAR (poklicno opravljanje funkcije)


DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
 

Irena RUDMAN


Tel.: 07 620 5505


KABINET ŽUPANA


Tel.: 07 620 5503

Naloge Kabineta župana:

  • opravlja koordinacijske in organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave,
  • načrtuje in organizira informiranje javnosti,
  • organizira in izvaja protokolarne zadeve,
  • opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva.

 Pravilniki:

Pravilnik o nagradah Občine Brežice za izjemne dosežke

 

Seznam veljavnih predpisov

natisni