Kabinet župana

ŽUPAN
 

 (poklicno opravljanje funkcije)


PODŽUPANJA

 (poklicno opravljanje funkcije)


DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
 


Tel.: 07 620 5505


KABINET ŽUPANA

Tel.: 07 620 5503

Naloge Kabineta župana:

  • opravlja koordinacijske in organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave,
  • načrtuje in organizira informiranje javnosti,
  • organizira in izvaja protokolarne zadeve,
  • opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva.

 Pravilniki:

Pravilnik o nagradah Občine Brežice za izjemne dosežke

 

Seznam veljavnih predpisov