Oddelek za proračun in finance

VODJA ODDELKA:


 

Tel.: 07 620 5570

 

  • pripravlja predlog proračuna občine, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in predloge drugih aktov s področja financ,
  • opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna ter izdeluje finančno-računovodske evidence, analize in poročila,
  • vodi računovodstvo in knjigovodstvo v skladu z zakoni in občinskimi predpisi ter akti, za občino, krajevne skupnosti in ostale organizacije, zavode in službe, katerih ustanovitelj je občina,
  • izdeluje premoženjsko bilanco občine,
  • sodeluje pri nadzoru uporabnikov proračunskih sredstev,
  • opravlja druge naloge v zvezi s finančnimi opravili.

 

SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV