Javna naročila

DatumNaslov
28.07.2015Izvajanje storitev notranjega revidiranja poslovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice
24.07.2015Izvedba strokovnega nadzora pri gradnji OŠ Cerklje ob Krki
20.07.2015Javno naročilo za izgradnjo pločnika - Cesta svobode, R1-219 – ETAPA 4
14.07.2015Dodatno javno odpiranje ponudb - JN 4157/2015 za Komunalno ureditev Obrtne cone Dobova
07.07.2015Projektna dokumentacija PGD Vodni center Brežice – DOPOLNITEV 1
06.07.2015Občina Brežice objavlja javno naročilo za Komunalno ureditev Obrtne cone Dobova – DOPOLNITEV
29.06.2015Komunalna ureditev Obrtne cone Dobova - SPREMEMBA 1
24.06.2015Projektna dokumentacija PGD Vodni center Brežice
19.06.2015Komunalna ureditev Obrtne cone Dobova JN4157/2015
26.05.2015Rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki
26.05.2015Opremljanje odprtih vadbenih površin prilagojenih za starejše
22.05.2015Izgradnja črpalne vrtine Glogov Brod VT-2
19.05.2015Ureditev kotlovnice OŠ Velika Dolina
13.05.2015Dobava vozila za prevoz otrok (8+1)
11.05.2015Obnova dela Vinarske ceste v območju križišča R1-219/1241 pri OŠ na Bizeljskem
27.03.2015Ureditev kotlarne v občinski stavbi (CPB 18) in zunanja ureditev - DOPOLNITEV IN SPREMEMBA 1
18.03.2015Ureditev kotlarne v občinski stavbi (CPB 18) in zunanja ureditev
06.03.2015Predhodno informativno obvestilo - rekonstrukcija in dozidava OŠ Cerklje ob Krki
17.12.2014Izvajanje prevozov osnovnošolcev v obdobju od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019
16.12.2014Izdelava energetskih izkaznic
123456789 >>


natisni