Delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Ime in priimekNaslovkontaktni podatki
Ul. Stare pravde 28, Brežice031 348 934
Sela pri Dobovi 3a, Dobova041 715 805
Arnovo selo 32a, Artiče040 242 429
Brezovica 31, Bizeljsko041 590 380
Ul. Ilije Gregoriča 12, Brežice031 661 939
Bizeljska cesta 49e, Brežice030 219 000
Finžgarjeva 4, Brežice041 726 083

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Ime in priimekNaslovkontaktni podatki
I
Bohoričeva 13, Brežice

Cerklje ob Krki 30b, Cerklje ob Krki

040 685 385
Finžgarjeva 4, Brežice041 726 083

  

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE
Ime in priimekNaslovKontaktni podatki
Cerklje ob Krki 30b, Cerklje ob Krki040 685 385
FRANC UREK
Arnovo selo 32a, Artiče040 242 429
IZIDORA BERGANT
Bukošek 28, Brežice051 687 803

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Ime in priimekNaslovKontaktni podatki
Globoko 33, Globoko
Kapele 25b, Kapele041 760 426
Hrastinska pot 40, Brežice040 350 930
Pavlova vas 5, Pišece031 271 370
031 755 151
Spodnja Pohanca 14,Artiče

07/ 49 91 437

07/ 47 78 237

Župelevec 29a, Kapele041 385 399

 

ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE, DAVČNO POLITIKO IN OBČINSKO PREMOŽENJE
Ime in priimekNaslovKontaktni podatki
Hrastje 28a, Cerklje ob Krki
Marof 21, Brežice041 915 157
Mladinska 3, Dobova041 606 810
Dvorce 1a, Brežice
Gaj 2, Jesenice na Dolenjskem041 319 598
Bizeljska cesta 27, Brežice
Lenartova pot 7, Brežice

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Ime in priimekNaslovKontaktni podatki
Bizeljska cesta 49e, Brežice030 219 000
Brezina 71b, Brežice031 215 826
CVETKA OMERZU
BOJAN TIČAR
041 662 432
Župančičeva 17g, Brežice041 677 641
MARTIN PRESKARCerina 3d, Brežice041 565 855

 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
Ime in priimekNaslovKontaktni podatki
MARTIN PRESKARCerina 3d,Brežice041 565 855
Krška vas 48 j, Krška vas07/ 46 68 103
Bukošek 28, Brežice051 687 803
041 392 708
Selska cesta 11, Dobova041 776 627
Bračna vas 10, Bizeljsko041 565 741
Krška vas 91f, Krška vas

 

ODBOR ZA URBANIZEM
Ime in priimekNaslovKontaktni podatki
Cundrovec 5b, Brežice041 392 807
Kocbekova 31, Brežice031 378 824
Gorenje Skopice 19, Cerklje ob Krki031 758 290
Župančičeva 17g, Brežice041 677 641
BOŠTJAN GREGORIČ
Kapele 21, Kapele041 270 878
Dečno selo 32, Artiče051 232 321

 

ODBOR ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA
Ime in priimekNaslovKontaktni podatki
Ul.Ilije Gregoriča 12,Brežice031 661 939
MARKO HERCIGONJA
Gazice 2b, Cerklje ob Krki041 635 062
ROBERT BUDIČDvorce 1a, Brežice041 767 480
Piršenbreg 33, Globoko031 306 559
Pišece 12a, Pišece031 582 169
Župančičeva 17c, Brežice041 653 569