Delovna telesa

SESTAVA STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014 

 

Statutarno-pravna komisija
mag. Ivanka MEDVEŠČEKpredsednica
Mira ŠULERpodpredsednica
Željko NIKEZIĆčlan
Mladen STRNIŠAčlan
Bojan TIČARčlan

 

 

Komisija za vloge in pritožbe
Anton KMETIČpredsednik
Stanka RADANOVIČnamestnica predsednika
Bojan KOSčlan
Franc JUREČIČčlan
Anton CERJAKčlan

 

 

Odbor za družbene dejavnosti
Janez KOSTANJŠEKpredsednik
Katja ČANŽARnamestnica predsednice
Ivan KOSTEVCčlan
Cvetka OMERZUčlanica
Peter SKRIVALNIKčlan
Miran OMERZELčlan
Mirna MALUSčlanica

 

 

Odbor za proračun, finance in občinsko premoženje
Dragotin SOTLERpredsednik
Ivan VOGRINCnamestnik predsednika
Anton KMETIČčlan
Stanko TOMŠEčlan
Tatjana MOČANčlanica
Janko KRULCčlan
Bojan KOSčlan

 

 

Odbor za gospodarstvo
Franc LESpredsednik
Mitja OŠTRBENKnamestnik predsednika

Jože TOMŠE

član
Aleksander GAJSKIčlan

Andrej PINTERIČ

član
Stanislav ILCčlan
Robert BUDIČčlan

 

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Franc KELHERpredsednik
Mitja DRŽANIČnamestnik predsednika
Janez KOSTANJŠEKčlan
Mira BUDIČčlanica
Franc LESčlan
Janko KRŽANčlan
Roman BAŠKOVČčlan

 

 

Odbor za urbanizem
Jure PEZDIRCpredsednik
Marjan ŽIBERTnamestnik predsednika
Judita FRANCEKOVIČčlanica
Mitja JANKOVIČčlan
Ivan PONDELAKčlan
Jernej ZORKOčlan
Mitja DRŽANIČčlan

 

 

Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja
Marko HERCIGONJApredsednik
Franc JUREČIČnamestnik predsednika
Vladimira KEŽMANčlanica
Mihael ŠKVARČčlan
Franc Jožef KOSTANJŠEKčlan
Martina ZLOBKOčlanica
Darko UDOVIČčlan

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Tatjana MOČANpredsednica
Davor RAČIČnamestnik predsednika
Mira ŠULERčlanica
Vinko OGOREVCčlan
Robert BUDIČčlan
Franc UREKčlan
Dragotin SOTLERčlan

 

natisni