Pobude in vprašanja

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude:

 

OBČINSKI SVET 2014-2018

Vprašanja in pobude, 2. redna seja OS

 

OBČINSKI SVET 2010-2014

POBUDE IN VPRAŠANJA (tabela)

 

Vprašanja in pobude, 29. seja OS

 

 Vprašanja in pobude, 28. seja OS    Odgovori 28. seja OS

 

 vprašanja in pobude, 27. seja OS     odgovori 27. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 26. seja OS      odgovori 26. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 25. seja OS      odgovori 25. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 24. seja OS         odgovori 24. seja OS

 

Vprašanja in pobude 23. seje OS 

 

Vprašanja in pobude, 22. seja OS   Odgovori 22. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 21. seja OS  Odgovori 21. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 20. seja OS  Vprašanja svetnika J.Pezdirca  

Odgovori 20. seja OS    Odgovori JP Komunala Brežice d.o.o.

 

Vprašanja in pobude, 19. seja OS       Odgovori 19. seja OS

 

 Vprašanja in pobude, 18. seja OS    Odgovori 18. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 17. seja OS     Odgovori 17. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 16. seja OS     Odgovori 16. seja OS - 1. del; odgovori 16. seja OS - 2. delodgovori 16. seja OS - 3. del

 

Vprašanja in pobude, 15. seja OS     Odgovrori 15. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 14. seja OS    Odgovori 14. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 13. seja          Odgovori 13. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 12. seja          Odgovori 12. seja OS

 

 Vprašanja in pobude, 11. seja         Odgovori 11. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 10. seja          Odgovori 10. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 9. seja OS      Odgovori 9. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 8. seja OS     Odgovori 8. seja OS 

 

Vprašanja in pobude, 7. seja OS     Odgovori 7. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 6. seja OS      Odgovori 6. seja OS

 

Vprašanja in pobude , 5 seja OS      Odgovori 5. seja OS   

 

Vprašanja in pobude, 4. seja OS     Odgovori 4. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 3. seja OS   Odgovori 3. seja OS

 

Vprašanja in pobude, 2. seja OS    Odgovori 2. seja OS

 

Pobude in vprašanja 26. SEJA OS 2010 - OGJSGZ

natisni