Sporočila za javnost

19.05.2016
Občina Brežice letno nameni 1 mio EUR za delo nevladnih organizacij

Na podlagi prvih izvedenih razpisov za sofinanciranje letnih programov in projektov na področju kulture, zdravstva, socialnega varstva, mladine in športa je župan Občine Brežice vročil pogodbe predstavnikom izvajalcev v skupni višini sofinanciranja 601.500 EUR.

arhiv objav...

Župan

23.05.2016
Župan pozdravil 137 maturantov Gimnazije Brežice

Brežice, 23. maj – Na tradicionalnem pohodu čez mesto so se maturante in maturanti Gimnazije Brežice ustavili tudi pred Občino Brežice, kjer jih je pozdravil župan Ivan Molan. zaželel jim je uspešno opravljeno maturo, ta se začenja 28. maja, in vse dobro na nadaljnji poti. Županovim dobrim željam sta se pridružila tudi podžupanja Katja Čanžar in podžupan Jure Pezdirc. Gimnazija Brežice ima letos 137 maturantk in maturantov, ki srednješolsko izobraževanje zaključujejo v petih (5) oddelkih, to je v štirih (4) oddelkih splošne in v enem oddelku ekonomske gimnazije.

arhiv objav...

Razpisi

29.04.2016
Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2016

Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2016...

arhiv objav...

Javna naročila

31.03.2016
Zamenjava oken na OŠ Globoko

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za zamenjavo oken na novejšem delu šole

arhiv objav...

Projekti

06.05.2016
Spodbude za investicije v obrtnih in poslovnih conah v občini Brežice

Dobova, 6. maj – Občina Brežice zagotavlja osnovne pogoje za razvoj podjetništva, pri tem posebno pozornost namenja urejenim poslovnim, obrtnim in industrijskim conam, kjer so investitorjem na voljo zemljišča. V mesecu maju se zaključujejo dela urejanja Obrtne cone Dobova, kjer so investitorjem na voljo za nakup po ugodnih cenah še štiri zemljišča. Občina Brežice je objavila tudi javni razpis za subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtnih conah v občini Brežice, s katerim želi spodbuditi investicije na področju podjetništva.

arhiv objav...

Zanimivo

24.05.2016
Pogled na mestno jedro Brežic

Zanimive fotografije mestnega jedra Brežic iz ptičje perspektive.

arhiv objav...

Civilna zaščita

19.05.2016
Občina Brežice in Izpostava URSZR Brežice izvedli predstavitev ravnanja ob potresu

Artiče: Občina Brežice in Izpostava URZSR Brežice sta izvedli predstavitev ravnanja ob potresu...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...