Sporočila za javnost

22.07.2016
Rezultati preverjanja kakovost pitne vode na vodovodnem omrežju Bizeljsko

Javno podjetje komunala Brežice d.o.o. je kot upravljalec vodovodnega sistema Bizeljsko naročilo (v okviru notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode) analizo vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti na različnih vzorčnih mestih na vodovodnem omrežju Bizeljsko, odvzetih je bilo 12 kontrolnih vzorcev. Izvedene so bile mikrobiološke preiskave, pri katerih se je preverjala skladnost s predpisi glede vsebnosti Escherichia coli, koliformne bakterije, intestinalnih enterokokov, Clostridium perfringens in glede skupnega števila bakterij pri 22 in 36 stopinj Celzija. Skladnih vzorcev je bilo šest (6), neskladnih prav tako, štirje (4) vzorci so bili kontaminirani s koliformnimi bakterijami, dva (2) vzorca pa z intestinalnimi enterokoki.

arhiv objav...

Župan

27.07.2016
Avgusta se pričenja nadaljevanje gradnje pločnika Velike Malence – Krška vas

Velike Malence, Krška vas – Ena od pomembnih temeljnih nalog občine je skrb za prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Občina Brežice redno vzdržuje ceste in pločnike, letos pa tudi nadaljuje gradnjo pločnika na cestnem odseku Krška vas-Velike Malence, kjer bo zaradi dotrajanosti sanirano tudi vozišče, saj želi občina izboljšati prometno varnost na tem odseku.

arhiv objav...

Razpisi

08.07.2016
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2016...

arhiv objav...

Javna naročila

27.07.2016
Obnova občinskih stanovanj

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi občinskih stanovanj

arhiv objav...

Projekti

19.07.2016
Nova prometna ureditev pri OŠ Brežice za večjo varnost otrok

Brežice – V času počitnic potekajo pri Osnovni šoli Brežice ureditve, ki bodo izboljšale prometno varnost šolarjev ob prihodu in odhodu iz šole. Ker v sedanjem času vse več staršev otroke pripelje v šolo z avtomobili, se je pokazala potreba po spremembi do sedaj veljavne prometne ureditve v neposredni bližini šole. Občina Brežice se je seznanila z novimi potrebami in po zagotovitvi sredstev izdelala potrebno projektno dokumentacijo ter v mesecu juliju pristopila k izvedbi izboljšav.

arhiv objav...

Zanimivo

19.07.2016
Voda v reki Krki in gramozni jami Boršt primerna za kopanje

Občina Brežice vsako leto v izvedbi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), Oddelkom za okolje in zdravje Novo mesto ugotavlja primernost reke Krke za kopanje. Pred pričetkom kopalne sezone so bili odvzeti vzorci vode na Velikih Malencah (pri Jamniku), na ŠRC Grič in letos prvič v gramozni jami Boršt. Vzorčenje je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, vendar jih državni monitoring ne pokriva. Metoda vzorčenja in vse analize so bile opravljene na enak način in v enakem obsegu kot pri državnem monitoringu kopalnih vod.

arhiv objav...

Civilna zaščita

12.07.2016
Civilna zaščita občine Brežice se je predstavila otrokom na Velikih Malencah

Civilna zaščita občine Brežice se je v torek, 12.7.2016, predstavila otrokom na Velikih Malencah.

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...