Uradne objave

LetoMesec
201412          
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112


DatumNaslov
17.02.2014Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
14.02.2014Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
07.02.2014Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
07.02.2014Pravilnik o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
07.02.2014Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev
05.02.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice
16.12.2013Sklep o ukinitvi javnega dobra
16.12.2013Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
09.12.2013Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2014
09.12.2013Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
09.12.2013Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
09.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
09.12.2013Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem
06.12.2013Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon Lusthaus za kulturni spomenik lokalnega pomena
06.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik
06.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
06.12.2013Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice
15.11.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol Dobova
11.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«
04.10.2013Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
123456789 >>


natisni