Uradne objave

DatumNaslov
28.09.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143 (v nadaljevanju OPPN)
07.08.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
03.07.2015Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
03.07.2015Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
26.06.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
12.06.2015Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2015
05.06.2015Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice
05.06.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
05.06.2015Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015–2020
05.06.2015Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
22.05.2015Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
22.05.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Dolenje Skopice Brajer – DOS-04
22.05.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
22.05.2015Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti
08.05.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
08.05.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
08.05.2015Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
17.04.2015Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014
17.04.2015Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015
17.04.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143
123456789 >>


LetoMesec
201512345678910
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil