Uradne objave

LetoMesec
201412345678910  
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112


DatumNaslov
30.10.2014Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
17.10.2014Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
17.10.2014Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
17.10.2014Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
17.10.2014Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Križe v Občini Brežice
26.09.2014Odlok o odpravi posledic poplav v času med 12. 9. 2014 in 16. 9. 2014 v Občini Brežice
26.09.2014Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj
08.08.2014Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice
04.08.2014Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice
25.07.2014Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice
25.07.2014Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Brežice
15.07.2014Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT«
30.06.2014Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
13.06.2014Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
13.06.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
25.04.2014Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
25.04.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
25.04.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
25.04.2014Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014
25.04.2014Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
123456789 >>


natisni