Uradne objave

LetoMesec
2014123456      
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112


DatumNaslov
13.06.2014Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
13.06.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
25.04.2014Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
25.04.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
25.04.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
25.04.2014Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014
25.04.2014Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
25.04.2014Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Brežice
18.04.2014Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013
18.04.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014-1
18.04.2014Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij
18.04.2014Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
17.02.2014Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
14.02.2014Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
07.02.2014Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
07.02.2014Pravilnik o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
07.02.2014Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev
05.02.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice
16.12.2013Sklep o ukinitvi javnega dobra
16.12.2013Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
123456789 >>


natisni