Uradne objave

LetoMesec
2015123456      
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112


DatumNaslov
26.06.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
12.06.2015Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2015
05.06.2015Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice
05.06.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
05.06.2015Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015–2020
05.06.2015Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
22.05.2015Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
22.05.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Dolenje Skopice Brajer – DOS-04
22.05.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
22.05.2015Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti
08.05.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
08.05.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
08.05.2015Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
17.04.2015Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014
17.04.2015Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015
17.04.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143
10.04.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
13.03.2015Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obvezni, splošni in občasni deratizaciji na območju Občine Brežice
13.03.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik
13.03.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
123456789 >>


natisni