Sklep o ukinitvi javnega dobra

Datum: 23.09.2004
Rubrika: Uradne objave
vsebina objave


natisni