Sklep o ukinitvi javnega dobra

Datum: 23.09.2004
Vir:
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave