Sklep o preseganju števila otrok v oddelku in sklep o potrditvi nadstrandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice

Datum: 23.07.2004
Rubrika: Uradne objave
vsebina objave


natisni