Sklep o preseganju števila otrok v oddelku in sklep o potrditvi nadstrandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice

Datum: 23.07.2004
Vir:
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave