Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Datum: 03.06.2004
Vir:
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave