Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Cerina

Datum: 17.02.1995
Rubrika: Uradne objave




vsebina objave


natisni