Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče

Datum: 23.12.2010
Vir:
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave