Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice

Datum: 28.05.2012
Rubrika: Uradne objave
vsebina objave


natisni