DatumNaslov
30.10.2002 Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Brežice
30.10.2002 Sklep o ukinitvi javnega dobra
22.10.2002 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene poz
11.10.2002 Sklep o preračunu cene storitev za starše za programe v vrtcih Občine Brežice
11.10.2002 Sklep o preračunu cene storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
11.10.2002 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah"
11.10.2002 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2002
11.10.2002 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2001
04.10.2002 Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 2002
1


LetoMesec
201612
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil