DatumNaslov
24.02.2012Avtentična razlaga 19. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
24.02.2012Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
24.02.2012Sklep o ukinitvi javnega dobra
17.02.2012Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
17.02.2012Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
17.02.2012Odlok o občinskih taksah v Občini Brežice
17.02.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
17.02.2012Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank
17.02.2012Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice
14.02.2012Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
10.02.2012Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012
10.02.2012Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013
1


LetoMesec
201612
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil