DatumNaslov
19.07.1996 Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Pe-1/90 (pod Pečicami)
19.07.1996 Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Piš-1/94 (v Pišecah)
19.07.1996 Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah Vt-1 in Ci-1 v Glogovem Brodu ter v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina
19.07.1996 Odlok o zavarovanju izvira Gabernice v Pišecah
19.07.1996 Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2/88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na območju perspektivne lokacije Aquaductus Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki
12.07.1996 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z osnutkom programskih zasnov dopolnjenem v letu 1996 za Obrežje in Boršt
05.07.1996 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z osnutkom programskih zasnov dopolnjenem v letu 1996 in osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko...
05.07.1996 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
1


LetoMesec
201612
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil