DatumNaslov
30.05.1997 Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana sveta KS Velika Dolina iz 4. volilne enote (Brežice)
29.05.1997 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1997
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Brežice
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Zakot-Bukošek
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šentlenart
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sromlje
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pečice-Križe
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Globoko
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Čatež ob Savi
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Bizeljsko
16.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Artiče
05.05.1997 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Občini Brežice
05.05.1997 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
1


LetoMesec
201612
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil