DatumNaslov
26.04.2001 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "Mizarstvo Medved" Občine Brežice dopolnitev 2000/
26.04.2001 Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001
26.04.2001 Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
26.04.2001 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2001
19.04.2001 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za sanacijo opuščenih kamnolomov v Križah in na Cirniku t
19.04.2001 Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah
13.04.2001 Program priprave za lokacijski načrt za napajalni plinovod Krško-Brežice in za spremembo in dopolnitev PIA na območju plinifikacije Občine Brežice
13.04.2001 Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mestno jedro Brežice - del kareja A
13.04.2001 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 v delu, ki ga opredeljuje usklajen predlog lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas-Obrežje
1


LetoMesec
201612
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil