Vloge in obrazci

Kabinet župana

Oddelek za družbene dejavnosti


Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve


Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj


Oddelek za splošne in pravne zadeve