Splošni akti občine

V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
07.04.2017Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas
07.04.2017Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016
31.03.2017Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497
24.02.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
17.02.2017Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
06.02.2017Program podeljevanja koncesij na primarni ravni v občini Brežice
06.02.2017Lokalni program kulture Občine Brežice 2015-2019
24.01.2017Letni program na področju kulture za leto 2017
24.01.2017Letni program na področju športa za leto 2017
24.01.2017Letni program na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2017
24.01.2017Letni program na področju mladine za leto 2017
20.01.2017Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60
23.12.2016Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
23.12.2016Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče
20.12.2016Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193
20.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017
20.12.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11
15.12.2016Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
08.11.2016Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Občinskega strokovnega sveta za šport
08.11.2016Pravilnik za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice
123456789 >>


LetoMesec
20191234567891011
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil