V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
27.02.2015Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti
20.02.2015Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april–junij 2015
20.02.2015Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
05.01.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje – Kregarjeva ulica
29.12.2014Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Velika Dolina – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
29.12.2014Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov
29.12.2014Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
22.12.2014Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
22.12.2014Poročilo o izidu ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Križe
05.12.2014Sklep o financiranju političnih strank v Občini Brežice
05.12.2014Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143 (v nadaljevanju: OPPN)
28.11.2014Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2015
30.10.2014Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
17.10.2014Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
17.10.2014Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
17.10.2014Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
17.10.2014Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Križe v Občini Brežice
26.09.2014Odlok o odpravi posledic poplav v času med 12. 9. 2014 in 16. 9. 2014 v Občini Brežice
26.09.2014Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj
08.08.2014Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice
<< 456789101112 >>


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil