V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
04.08.2014Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice
25.07.2014Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice
25.07.2014Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Brežice
15.07.2014Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT«
30.06.2014Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
13.06.2014Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
13.06.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
25.04.2014Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
25.04.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
25.04.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
25.04.2014Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014
25.04.2014Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
25.04.2014Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Brežice
18.04.2014Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013
18.04.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014-1
18.04.2014Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij
18.04.2014Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
17.02.2014Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
14.02.2014Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
07.02.2014Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
<< 5678910111213 >>


LetoMesec
20191234567891011
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil