V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
07.02.2014Pravilnik o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
07.02.2014Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev
05.02.2014Pravilnik o spremembi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice
16.12.2013Sklep o ukinitvi javnega dobra
16.12.2013Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
09.12.2013Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2014
09.12.2013Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
09.12.2013Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
09.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
09.12.2013Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem
06.12.2013Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon Lusthaus za kulturni spomenik lokalnega pomena
06.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik
06.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
06.12.2013Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice
15.11.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol Dobova
11.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«
04.10.2013Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
04.10.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013–3
04.10.2013Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
04.10.2013Sklep o ukinitvi javnega dobra
<< 67891011121314 >>


LetoMesec
20191234567891011
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil