Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob cesti svobode« v Občini Brežice

Datum: 29.01.2010
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave