Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – Kare II«

Datum: 12.01.2007
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave