Sklep o revalorizaciji odškodnine

Datum: 12.01.2007
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave