Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Ponikvah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Datum: 02.09.2005
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave