Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Brežice

Datum: 04.03.2005
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave