Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Stankovem za kulturni spomenik lokalnega pomena

Datum: 02.08.2004
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave