Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice

Datum: 27.05.2004
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave