Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Datum: 12.09.2003
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave