Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Šentlenart"

Datum: 18.06.2003
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave