Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Čatež-Savska pot

Datum: 18.06.2003
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave