Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje "Bencinski servis in z

Datum: 18.06.2003
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave