Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart

Datum: 19.12.2002
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave