Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas v letu 2002

Datum: 18.12.2002
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave