Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah"

Datum: 22.08.2002
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave