Poročilo Občinske volilne komisije Brežice o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice

Datum: 16.08.2002
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave