Sklep o ukinitvi javnega dobra na delu parcele št. 1094/14 k.o. Sela

Datum: 04.10.2001
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave