Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju LN za odsek AC Obrežje-Krška vas in MMP Obrežje

Datum: 04.10.2001
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave