Sklep o ukinitvi javnega dobra na delu parcele št. 13/2 k.o. Velika Dolina in o neodplačnem prenosu parcele št. 13/2 k.o. Velika Dolina

Datum: 04.10.2001
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave