Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 210/16 k.o. Trnje

Datum: 04.10.2001
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave