Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Datum: 22.10.1999
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave