Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice

Datum: 28.01.1999
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave