Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, Krajevna skupnost Dobova

Datum: 28.12.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave