Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova

Datum: 28.12.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave