Sklep o razpisu naknadnih volitev za Svet KS Globoko v 2. volilni enoti - Brezje

Datum: 11.12.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave