Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1999

Datum: 01.12.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave